ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУМСЬКУ ОБЛАСНУ ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТОДАВЦІВ «СУМСЬКИЙ РЕГІОН»

Федерація роботодавців України (ФРУ) — це створене 27 вересня 2002 року найпотужніше всеукраїнське об’єднання, що представляє інтереси роботодавців в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному рівні.
У вересні 2010 року виповнилось 8 років з дня заснування Федерації роботодавців України. До її складу входить понад 500 обласних, міських та районних організацій, з чисельністю понад 5 млн. найманих робітників.
За роки існування Федерація роботодавців України спромоглася вийти на високий рівень співробітництва з Урядом. Вона — підписант Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, організаціями роботодавців та профспілками.
Позиція Федерації з урахуванням пропозицій від обласних та міських підрозділів враховується при прийнятті важливих законів України та рішень Кабінету Міністрів України. Тільки в минулому році було опрацьовано близько двох тисяч нормативно-правових актів.
На сьогодні членство Федерації роботодавців представлено в колегіях Міністерств, ДПА України, Пенсійному Фонді та Фондах соціального страхування України. Позиція Федерації враховується при розробленні та затвердженні державних законодавчих актів та прийнятті важливих рішень Кабінету Міністрів України. Вона є членом Міжнародної організації роботодавців.
Пріоритетом для ФРУ є розвиток двосторонніх відносин з сусідніми державами. Тільки за останній час підписано низку угод про співробітництво з колегами із Латвії, Російської Федерації, Казахстану. Кількість їх постійно зростатиме.
У серпні 1996 року згідно з рішенням засідання керівників підприємств промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку Сумської області було офіційно засноване Сумське регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців, яке у 2002 році реорганізовано в обласну організацію роботодавців «Сумський регіон», із затвердженням відповідних статутних документів, визначенням повноважень та обов’язків.
На сьогодні організація об’єднує 55 підприємств, загальною чисельністю понад 47 тисяч працюючих.
Визначна роль у забезпеченні її ефективної діяльності належить провідним містоутворюючим підприємствам області, зокрема: відкритим акціонерним товариствам СНВО ім. М.В.Фрунзе, «Сумихімпром», «Насосенергомаш», «Сумиобленерго», «Сумигаз», «Сумбуд», державним казенним підприємствам Шосткинського району: заводам «Зірка» та «Імпульс», ряду підприємств-роботодавців Роменського, Охтирського, Конотопського та Лебединського районів.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СУМСЬКИЙ РЕГІОН»

Основною метою діяльності Організації є представництво та захист законних інтересів роботодавців – членів Організації в економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства відповідного рівня, сприяння інтеграції та взаєморозумінню роботодавців України.
Основними завданнями Організації є:

 • співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, іншими організаціями найманих працівників та забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами;
 • участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави та Сумського регіону;
 • участь у проведенні колективних переговорів та укладанні галузевих угод та забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами;
 • координація діяльності роботодавців – членів Організації у виконанні зобов’язань за галузевими угодами;
 • контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов’язань за угодою;
 • сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців – членів Організації при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
 • сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобігання страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;
 • збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;
 • вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;
 • забезпечення координації дій роботодавців – членів Організації щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва товарів, робіт та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;
 • розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Життєдіяльність Федерації та її регіональних структурних підрозділів згідно з Законом України «Про організацію роботодавців» забезпечується за рахунок членських внесків організацій-роботодавців. На підставі ст. 138.12.3 Податкового Кодексу України, відповідно до ст.6.2.6 статуту Сумської обласної організації «Сумський регіон» члени організації зобов’язані сплачувати членські внески один раз на рік. У свою чергу обласна організація щорічно виконує свої фінансові зобов’язання перед Федерацією роботодавців.

Також рекомендуємо: